مجله تی

هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ACTIVITY BASED COSTING)

هزينه يابي بر مبناي فعاليت

ACTIVITY BASED COSTING

 

 

يكي از ابزار مديريتي براي ايجاد توانايي در تعيين هزينه‏هاي واقعي در ارتباط با توليد يك محصول يا خدمت، تكنيك «هزينه‏يابي فعاليت» است كه توسط كوپر  و كاپلان  وهمكار آنان جانسون  بوجود آمد و رويكرد جديدي را به حسابداري و بودجه‏ريزي تحت عنوان «هزينه‏يابي برمبناي فعاليت» و «بودجه‏ريزي برمبناي فعاليت»  پديد آورد. هزينه‏يابي بر اساس فعاليت را به اختصار  هزينه‏يابي فعاليت يا A.B.C نيز مي‏خوانند. اين تكنيك صاحبان كار و فرآيند را به سمت شناسايي و رديابي هزينه‏هاي مستقيم و غيرمستقيم و تخصيص دقيق آنها به فعاليتهايي كه در فرآيند توليد يك محصول يا خدمت نقش دارند هدايت مي‏كند.

 

تكنيك هزينه‏يابي فعاليت هزينه‏هاي مستقيم و غيرمستقيم را تا منابعشان رديابي مي‏كند. در حاليكه حسابداري سنتي به ارزيابي موجودها براي تهيه گزارش از دارايي‏هاي سازمان مي‏پردازد، تكنيكهاي هزينه‏يابي فعاليتها منابع مصرفي را به فعاليتهاي در حال عمل در سازمان مرتبط ساخته و سپس بين اين فعاليتها و محصولات و خدمات توليد شده ارتباط مستقيم برقرار مي‏سازد . در نتيجه تكنيك هزينه‏يابي فعاليتها اساس قيمت‏گذاري استراتژيك بر روي كالا يا خدمات است كه به وسيله دستيابي و درك روابط مستقيم بين هزينه‏ها، فعاليتها و محصولات (خدمات) انجام مي‏شود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم شهریور ۱۳۸۶ساعت 14:11  توسط   |